MidNight HeartBeat

એક સારા માણસ ની વ્યાખ્યા:

જેને “મારા” કરતા “આપણા” મા વધુ રસ હોય,

જે “જતુ” કરવા નો એક પણ મોકો જાવા દેતો ના હોય,

જેને “અભિમાન” કરતા “સ્વાભિમાન” વધુ પસંદ હોય,

જે આવતીકાલ ની ચિંતા મા નહિ પણ આજની પળ મા મસગુલ હોય,

જેને “અફ્સોસ’ ઓછો અને “આનંદ” વધુ હોય,

અને જે સારો માણસ બનતા પેલા એક “માણસ” બની જાણતો હોય…  

જોવા જાય તો “સારો માણસ” ની વ્યાખ્યા મળવી એ એટલુ જ મુશ્કેલ છે જેટલુ આ પ્રુથ્વિ ની ધરા નો છેડો મળવો. કોઇ પણ ખુણા એ ઉભા રહો સાહેબ, ફરવા નુ તો ગોળ જ છે; અને ફરી ને પણ આવા નુ તો યા ને યા જ છે…!!!  ☺

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s